Czwartek, 27 styczeń 2022rozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
IMG_9626
Jezioro Ślesińskie

Jezioro ślesińskie

Jezioro Ślesińskie wchodzi w skład ciągu jezior stanowiących część Pojezierza Wielkopolskiego. W skład zespołu jezior wchodzą: Jezioro Ślesińskie, Mikorzyńsko – Wąsowskie, Licheńskie  i Gosławickie. Pod względem hydrograficznym jeziora należą do dorzecza Odra – Warta i stanowią zlewnię Kanału Ślesińskiego, który łączy Wartę z Jeziorem Gopło. Jezioro Ślesińskie stanowi jedno z jezior obiegu chłodzącego Elektrownię Konin i Elektrownię Pątnów. W bliskim sąsiedztwie jezior zlokalizowane są obiekty i zakłady przemysłowe, które to wykorzystują wodę do chłodzenia procesów technologicznych. Mimo bezpośredniej obecności przemysłu woda w jeziorach jest czysta, a to za sprawą uruchomienia wielu oczyszczalni ścieków w obrębie zespołu jezior, między innymi  na terenie gminy Ślesin. W regionie konińskim rozwinięta jest silnie infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna. Na terenie gminy Ślesin znajduje się ponad 70% obiektów turystycznych bazy Powiatu Konińskiego (kąpieliska, przystanie wodne, pola namiotowe, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i hotele). Czysta przyroda i urokliwe widoki całej okolicy były głównymi czynnikami, które spowodowały rozwój lokalnej turystyki wodnej, wakacyjnej i weekendowej.
         Walory Jeziora Ślesińskiego przyciągają corocznie wielu turystów i żeglarzy z rejonu Konina, Łodzi, Poznania, Kalisza i innych części naszego kraju. Położone w północnej części miasta Ślesina, Jezioro Ślesińskie jest malowniczym jeziorem rynnowym. Wchodząc w skład ciągu jezior połączonych kanałami i śluzami o łącznej długości 26 km, tworzy jako całość szlak wodny zwany Kanałem Ślesińskim. Powierzchnia Jeziora Ślesińskiego wynosi 148,1 ha, a największa szerokość dochodzi do 550 m. Maksymalna głębokość Jeziora Ślesińskiego wynosi 25,7m. Znacznym ułatwieniem w żegludze jest brak mielizn. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i urozmaicona. Jezioro posiada zarówno wysokie jak i niskie brzegi z licznymi zatokami i półwyspami. Ciekawe atrakcje czekają dla uczestników wypraw wodnych. W północnej części jeziora, u wylotu dużego obiegu chłodniczego, możemy zaobserwować spiętrzenie wody tworzące niewielki wodospad, który w lokalnym żargonie nosi nazwę Posa Dylka, czyli („Wielka Woda”). Charakterystyczną formą rzeźby dla omawianego terenu jest przebiegająca południowo rynna Jeziora Ślesińskiego o szerokości od 200 do 600 m.
      Ciekawym zjawiskiem występującym na całej długości ciągu jezior, są niewielkie zmiany poziomu lustra wody, związane  z wykorzystywaniem wód jezior w chłodzeniu pobliskich elektrowni, a w związku z tym sztuczne utrzymywanie poziomu wody. Włączenie jezior w system chłodzenia elektrowni spowodowało wzrost temperatury wody, a w następstwie duże ich zarastanie. Rozwiązaniem tego problemu okazało się sprowadzenie specjalnie w celu oczyszczenia jezior, azjatyckich gatunków ryb słodkowodnych (amur, tołpyga biała i tołpyga pstra), które żywiąc się roślinnością wodną stopniowo przywróciły równowagę biologiczną jeziora. Podwyższona temperatura wody jeziora (średnio obecnie o 4 - 6 o C) w sezonie letnim, jest traktowana jako dodatkowa atrakcja, ze względu na komfort kąpieli, uprawiania spotów wodnych, turystki kajakowej i motorowodnej.
Przewaga wiatrów zachodnich i północno – zachodnich, powoduje upływ mas powietrza morskiego. Wywołuje to duży stosunkowo stopień zachmurzenia w granicach 60 ~70%, z czego najmniej przypada w maju i wrześniu 50 ~ 60%, a największy w grudniu (80%). Wiosną i latem przeważają wiatry zachodnie i północne, jesienią – zachodnie, południowo – zachodnie i południowe.
Jezioro Ślesińskie jest doskonałym akwenem do uprawiania turystyki wodnej, organizowania imprez  żeglarskich i motorowodnych. Warunki naturalne jeziora, a w szczególności południowy przebieg rynny jeziora przy wiatrach zachodnich, w okresie letnim stwarzają dobre możliwości do organizowania regat i imprez wodnych.
 
Archiwum newsów